O mne

Hlavnou podmienkou pochopenia cudzej krajiny je, aby ste ju ovoňali”, Rudyard Kipling

 

Prečo cestujem?

1) Ked’že som zvedavý typ človeka, zaujímam sa o cudzie krajiny. Chcem vedieť, ako inde ľudia žijú, aké majú zvyky, tradície, kultúru, jedlo…jednoducho všetko! Vždy sa naučím niečo nové a získam znalosti a zážitky, o ktoré ma nikto nepripraví.

2) Zdokonaľujem sa v cudzích jazykoch. Učím sa, ako riešiť problémové situácie, vyjednávať alebo sa dozvedám nové slovíčka. Jazyky sa jednoznačne do života hodia.

3) Spoznávam nových ľudí. Nikdy neviete, kedy môžete získať priateľstvo na celý život. Navyše možno máte na d’alší krát pri návšteve krajiny vybavené ubytovanie a postarané o výlety, ku ktorým by ste sa normálne nedostali.

4) Nemám rada stereotyp. Potrebujem stále niečo nové objavovať a zažiť niečo nevšedné. Presne to rieši cestovanie, vd’aka ktorému vyhodíte svoju dennú rutinu z hlavy. Každý jeden deň sa stáva neobyčajným a výnimočným. Pociťujete návaly šťastia a uvedomíte si, aký môže byť svet nádherný.

5) Viac si vážim vecí. Pri návšteve bohatšej krajiny vidím motiváciu, kde by som sa možno v budúcnosti chcela usadiť a pri chudobnejšej krajine ma to núti zamyslieť sa a viac oceňovať hodnoty v živote… Pretože nič nie je samozrejmosťou.